ผจญภัย

ร่วมวิ่งผจญภัยฝ่าด่านยักษ์ไปกับเรา พร้อมชมวิวที่เที่ยวแบบ 360 มีครบทั้ง 6 ภาค ในแต่ละภาคจะมียักษ์เฝ้าประตูเมืองอยู่ ไปดูยักษ์แต่ละภาคและคู่มือเอาตัวรอดจากยักษ์กันเลย เอาชนะยักษ์ให้ได้นะ!!

ยักษ์ภาคกลาง

คู่มือเอาตัวรอดยักษ์ภาคกลาง

ยักษ์ภาคใต้

คู่มือเอาตัวรอดยักษ์ภาคใต้

ยักษ์ภาคตะวันตก

คู่มือเอาตัวรอดยักษ์ภาคตะวันตก

ยักษ์ภาคตะวันออก

คู่มือเอาตัวรอดยักษ์ภาคตะวันออก

ยักษ์ภาคอีสาน

คู่มือเอาตัวรอดยักษ์ภาคอีสาน

ยักษ์ภาคเหนือ

คู่มือเอาตัวรอดยักษ์ภาคเหนือ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเล่นเกมผจญภัยฝ่าด่านยักษ์

ด่านยักษ์จะเปิดต่อเมื่อผู้เล่นไปทำภารกิจออกเดินทางจริง (Check-in) ก่อน ซึ่ง 2 สถานที่ออกเดินทางจริง(Check-in) ต่อการเปิด 1 ด่านในภาคที่ผู้เล่นไป
ตัวอย่าง ผู้เล่นไปทำภารกิจออกเดินทางจริง (Check-in) ภาคเหนือ 4 สถานที่ ด่านผจญภัยของภาคเหนือก็จะเปิด 2 ด่าน