กติกาการแข่งขัน eTravel League

รายละเอียดการแข่งขัน eTravel League Season

1. ทำการสมัครและรับหมายเลข BiB เป็นผู้แข่งขันภายในแอปพลิเคชั่น
2. ท่านต้องสะสมคะแนนชื่อเสียง Season จากการเล่นผ่านระบบ “ออกเดินทาง” ไปทำภารกิจ ณ จุดปลายทาง ในสถานที่ที่กำหนด
3. สถานที่ที่มีคะแนนชื่อเสียง Season จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปไอคอนสีทองที่เขียนว่า “SEASON FOCUS” ซึ่งเป็นคะแนนที่เอาไว้เป็นการจัดอันดับ เพื่อมีผลในการแจกรางวัลใหญ่
4. สถานที่ที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ จะเป็นการเก็บคะแนนชื่อเสียงทั่วไป หรือแบบ eRally แต่จะไม่มีผลได้รับรางวัลใหญ่ใดๆ เป็นแค่ทำสถิติส่วนตัว
5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแข่งขันที่กำหนดเอาไว้ ผู้ที่มีคะแนนชื่อเสียง Season สูงสุด 5 อันดับต้น จะได้รับรางวัลใหญ่ ซึ่งสามารถดูของรางวัลได้จากหมวดรางวัลซีซั่น
6. คะแนนชื่อเสียงของ Season จะมีการรีเซ็ตเริ่มต้นคะแนนใหม่ เมื่อจบ Season นั้นๆ เพื่อเป็นการเริ่มต้นแข่งขันกันใน Season ต่อไป
7. ของรางวัลต่างๆ ที่ประกาศแจ้งเอาไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งทีมงานจะรีบแจ้งผู้เล่นทราบทันทีในช่องทางสื่อทุกช่องทาง
8. ในกรณีที่คะแนนชื่อเสียง Season เท่ากัน และมีผลในการมอบรางวัลใหญ่ ทางบริษัทฯ จะดูจากเวลาในการเข้าร่วมเงื่อนไขการแข่งขัน หากเข้าร่วมก่อนจะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

ทำการซื้อเพชรใน “ร้านค้า” ของเกม ให้ยอดสะสม 998 เพชร ขึ้นไป
(ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการแข่งขัน ว่าทำสำเร็จแล้วหรือยัง ให้เปิดหน้าเมนูหลักของเกม แล้วเข้าไปที่ “ภารกิจ” หมวดหมู่ “หัวข้อภารกิจพิเศษ”)

การมอบของรางวัล

1. ทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นให้ครบถ้วน
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ติดอับดับต้น 1 ใน 5 เมื่อสิ้นสุด Season นั้นๆ
3. ทางบริษัทจะประกาศผลผ่านทางเว็บ www.eTravelLeague.com และจะมอบรางวัลในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60

* หากยังทำเงื่อนไขไม่ครบ คะแนนชื่อเสียง Season ที่เก็บสะสมมา จะยังคงได้รับอยู่ แต่ว่าเลขอันดับจะไม่แสดงผล ไม่สามารถจัดอับดับได้ ดังนั้นต้องทำเงื่อนไขข้างต้นเสร็จสิ้น ระบบจะทำแสดงเลขอันดับของท่านตามคะแนนที่มีอยู่

** ถ้าหากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยมิต้องแจ้งให้ทางผู้เล่นทราบล่วงหน้า ซึ่งคำตัดสินของบริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

  • เครื่องหมายบ่งบอกว่าสถานที่นี้ เป็นสนามแข่งขันสามารถเก็บคะแนนชื่อเสียง Season ได้
  • เครื่องหมายบ่งบอกว่า เป็นคะแนนชื่อเสียง Season ที่มีผลเอาไว้จัดอันดับการแข่งขัน
  • เครื่องหมายบ่งบอกว่า สถานที่นี้เป็นคะแนนชื่อเสียงสามารถเก็บเป็นคะแนนสถิติได้
  • เครื่องหมายบ่งบอกว่า สถานที่นี้เป็นคะแนนชื่อเสียงในหมวด e-Rally